Klasa VII

1.Język polski – “Bliżej Polski”, czytanka.-Napisać w zeszycie odpowiedzi do pierwszych 4 poleceń z tematu:”Czy potrafisz?”- polecenia znajdują się na końcu strony 10. Odpowiedzi będą odczytane lub powiedziane przez dzieci na zajęciach. 2.Geografia-Wykonać zadanie domowe, strona 7. Odpowiedź do ćwiczenia znajduje się w tekście, na stronach:4-5. Tekst ten czytany był już na lekcji. ZA 2 TYGODNIE:1.Język polski-Nauczyć się na pamięć trzy zwrotki wiersza, pt.: “Książka”, strona 6

Posted in Klasa VII | Comments Off on

91 Pulaski Street | Newark, NJ 07105 | 908-956-4914