Klasa VII

Praca domowa 13/04/2024

PRACA  DOMOWA    13/04/2024 1.RELIGIA – „Kościół katolicki i jego misja”, str. 121.-wykonać ćwiczenie 1/str.123 i „Zadanie domowe”, str.123. 2.HISTORIA – „Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego”, str.: 58-64.-wypisać z tekstu nazwiska dziewięciu polskich patriotów (pisarzy, malarzy, naukowców) oraz ich dzieła( powieści, obrazy, wynalazki). ZA  DWA  TYGODNIE -27 kwietnia (obowiązkowe do zaliczenia prezentacje z geografii, jak niżej: ) GEOGRAFIA-przygotować się do prezentacji (10 zdań), przy mapie. Mapa Polski, str.:90-95. A:PAULA- „Morze Bałtyckie”, str.:55-57. … Continue reading Praca domowa 13/04/2024

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 13/04/2024

Praca domowa 06/04/2024

PRACA  DOMOWA  06/04/2024 1.RELGIA-„Zmartwychwstanie Jezusa w Ewangelii według Świętego Łukasza”, str.,95.-wykonać ćwicz.2/str.97  i „Zadanie domowe”, str.98. 2.JĘZYK  POLSKI –Wiersz, „Hosanna”, str. 223, „Z książką przez wieki”, str. 194.-uzupełnić ćwiczenia: 6/str. 225  i  1-3/str. 227,-uzupełnić ćwiczenia: 1-3/str.: 195-196. WAŻNE ! Poproszę Państwa dzieci o nauczenie się piosenki, jak niżej.Tekst piosenki przesłany mailem. 1.”Morze moje morze”- piosenka śpiewana.https://www.youtube.com/watch?v=WZl8eDyPXOk Piosenka śpiewana, z tekstem na ekranie.https://www.youtube.com/watch?v=DIRnaTfmB_E wersja instrumentalna – karaokehttps://www.youtube.com/watch?v=t5pkH2X9M7E wersja instrumentalna – karaokehttps://www.youtube.com/watch?v=C5uk7j9ReF4

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 06/04/2024

Praca domowa 16/03/2024

PRACA DOMOWA 16/03/2024 1.RELIGIA – „Męka Jezusa w Ewangelii według Świętego Łukasza”, str.91-na podstawie fragmentów Ewangelii, str.92, wykonać ćwiczenia: 1-2/str.93. 2.JĘZYK POLSKI-gramatyka- „Nietypowa odmiana rzeczowników: przyjaciel, ksiądz i pieniądz”, str.179. -wykonać ćwiczenia:1-4/str.:181-182. 3.JĘZYK POLSKI – literatura- “Tony śmieci zalegają w oceanach”, str.160.-wykonać ćwiczenia:I-III/ str.:161 – 162. 4.GEOGRAFIA-„Wody powierzchniowe Polski”, str.:47-54.-na podstawie tekstu, str.:47-51, mapy, str.:90-95, … Continue reading Praca domowa 16/03/2024

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 16/03/2024

Praca domowa 09/03/2024

PRACA DOMOWA 09/03/2024 1.RELIGIA- „Jezus jest zbawicielem wszystkich ludzi – Ewangelia według Świętego Łukasza”, str.60.-na stronach: 62-63 wpisać w puste ramki, teksty z Ewangelii.-wykonać ćwiczenie 1/63. 2.JĘZYK POLSKI – gramatyka- „Jak zapisywać i czytać liczebniki złożone”, str.166.-uzupełnić ćwiczenia: 1-4/ str.:168-169. ( wykaz liczebników przesłany mailem). 3.GEOGRAFIA- „Klimat Polski”, str.:39-46.-przygotuj prognozę pogody na wybrany dzień w … Continue reading Praca domowa 09/03/2024

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 09/03/2024

Praca domowa 02/03/2024

PRACA DOMOWA 02/03/2024 1.RELIGIA- „Eucharystia w życiu katolika”, str.99.-wykonać ćwiczenie 2/str.101,-wykonać ćwiczenie 3/str.101 (na kartce),-przypomnieć  modlitwę: „Osiem Błogosławieństw”, str.176. 2.JĘZYK POLSKI – „Jak porównywać, czyli stopniowanie w praktyce.”, str.153.-wykonać ćwiczenia:1-6/str.: 155-156. 3.GEOGRAFIA – „Surowce mineralne Polski”, str.: 32-33 i str.37.-obejrzeć film: „Skały i surowce mineralne”.https://www.youtube.com/watch?v=iwf1–0QQJkWAŻNE !- filmy są obowiązkowe do obejrzenia. -na podstawie tematu w … Continue reading Praca domowa 02/03/2024

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 02/03/2024

Praca domowa 24/02/2024

PRACA DOMOWA 24/02/2024 1.RELIGIA –„Siedem grzechów głównych”, str.50.-wykonać ćwiczenia: 1-2/ str.:53-54. 2.JĘZYK POLSKI –gramatyka-„Marzymy i prosimy w trybie przypuszczającym”, str.142.-uzupełnić ćwiczenia: 1-5/str.143-144.3.JĘZYK POLSKI – literatura-„Z wizytą w Wilanowie”, str.128.-uzupełnić ćwiczenia: 1-2/str.130-131 i 5/str.132. 4.GEOGRAFIA-„Ukształtowanie powierzchni Polski”, str.28-30.-na podstawie ćwiczenia 1/str.30 przygotować się do pokazywania na mapie poszczególnych pasów i krain geograficznych.-obejrzeć film:„7klasa – ukształtowanie powierzchni.”https://www.youtube.com/watch?v=LeP6uY_FmBM

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 24/02/2024

Praca domowa 10/02/2024

PRACA  DOMOWA   10/02/2024 1.RELIGIA- 1.”Bóg mówi do mnie w słowach Pisma Świętego”, str.56 .-uzupełnić ćwiczenia: 1/str. 36;   1-3/str.:57-58,-nauczyć się na pamięć  trzech tytułów, pierwszych ksiąg Starego Testamentu.-zapamiętać kto napisał Ewangelie. 2.JĘZYK  POLSKI -literatura–Jan Kochanowski, „Na lipę”, str.119.-wykonać ćwiczenia: 2/str.118;  1 i 7/str.:119-120. -PRZYPOMNIENIE !NA  PAMIĘĆ – na 24 lutego, jeden z niżej wymienionych wierszy:Jan Kochanowski, „Na lipę”, str.:119,Ignacy Krasicki, „Kruk i lis”, str.137,Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny” (dwie zwrotki), str. 149. 3.JĘZYK  POLSKI –gramatyka-„Przesyłam Ci pozdrowienia”, str.123.-uzupełnić ćwiczenia: 3-6/str.124-125. 4.GEOGRAFIA-„Przeszłość geologiczna obszaru Polski”, str.:19-24.-Obejrzeć filmy:„7 klasa – Przeszłość geologiczna Polski”.https://www.youtube.com/watch?v=euDdUvjcGsk&t=2s „7 klasa – Zlodowacenia na obszarze Polski cz.1”https://www.youtube.com/watch?v=UpwVnHnG-i0 -przygotować się do opowiedzenia obejrzanych i przeczytanych informacji, na temat przeszłości geologicznej obszaru Polski (10-12 zdań).

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 10/02/2024

Praca domowa 03/02/2024

Dziękuję za wspaniałą prezentację zrealizowanego materiału, z historii. Brawo !Na następne zajęcia z religii poproszę uczniów, o przyniesienie PISMA  ŚWIĘTEGO.Dziękuję. PRACA   DOMOWA   03/02/2024 1.RELIGIA-„Uczeń Jezusa podąża za swym Mistrzem”, str.33.-uzupełnić tabelę, strona 34 i wykonać ćwicz.1/35,-przeczytać i zastanowić się nad tekstem:„Moja Modlitwa”, str.35. 2.JĘZYK  POLSKI-gramatyka„Odmiana rzeczowników typu: Amerykanin, wegetarianin”, str.113. -uzupełnić ćwiczenia: 1-8/str.:114-116.Odmiana przez przypadki, rzeczowników typu: Rosjanie, Słowianie,… została przesłana mailem. Proszę zwrócić uwagę na odmianę, rzeczownika w liczbie mnogiej, w dopełniaczu. Jest inna niż  odmiana wyrazu „Amerykanie”. 3.JĘZYK  POLSKI-literatura-„Lipy kwitną”, str.:108-112. -uzupełnić ćwiczenia: I-III/str.:109-110;  1/str.111,-NA  PAMIĘĆ ! – … Continue reading Praca domowa 03/02/2024

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 03/02/2024

Praca domowa 27/01/2024

PRACA DOMOWA 27/01/2024 1.Historia- prezentacja ustna (nie czytamy ! ), str.8-54.-opowiedzieć w 10-12 zdaniach, materiał z historii, przeanalizowany w I półroczu.W wypowiedzi uwzględnić poniższe wydarzenia, z datami i nazwiskami: a:wydarzenie rozpoczynające naukę historii, str.8,b:powstanie „Mazurka Dąbrowskiego”, str.9,c:powstanie listopadowe, str.:27-30,d:powstanie styczniowe, str.33-34,e:emigracja po powstaniach, wymienić nazwiska sławnych Polaków i ich dzieła, str.38-42,f:sytuacja Polaków pod zaborami, str.: … Continue reading Praca domowa 27/01/2024

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 27/01/2024

Praca domowa 20/01/2024

PRACA    DOMOWA    20/01/2024 1.RELIGIA-„Życie zakonne-czyli o tych, którzy całe życie oddali Bogu i ludziom”,str.:135-139.-wykonać dwa polecenia (napisane kolorem czerwonym), z ćwiczenia 1/str. 138. 2.JĘZYK  POLSKI – gramatyka-„Prosimy i rozkazujemy w trybie… rozkazującym”, str.83.-uzupełnić  ćwiczenia: 1-7/str.84-86.-DYKTANDO:a:polecenie dla uczniów, obecnych na lekcji: – podkreślić na czerwono każdy wyraz w napisanym dyktandzie, nawet z najmniejszym  błędem,b:zadanie dla wszystkich- przygotować się do dyktanda, … Continue reading Praca domowa 20/01/2024

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 20/01/2024

91 Pulaski Street | Newark, NJ 07105 | 908-956-4914