Klasa VII

Praca domowa 25/03/2023

PRACA  DOMOWA  25/03/2023 
1.JĘZYK POLSKI-literatura: „Tony śmieci zalegają w oceanach”.-przeczytać opowiadanie: „ Tony śmieci… „, str. 160.-wykonać ćwiczenia:1-3/str.159; I-III/str.: 161-162; 2/str.164. 2.HISTORIA – „Polonia w Nowym Świecie (XVII –XIX wiek)”.-przeczytać rozdział: „Polonia…”, str.:69-78,-wykonać ćwiczenia (na kartce): 1-6/ str.: 79-80. 3.”Warto czytać”- lektury
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.  

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 25/03/2023

Praca domowa 18/03/2023

PRACA  DOMOWA  18/03/2023 
1.JĘZYK  POLSKI – gramatyka: „Jak zapisywać i czytać liczebniki złożone?”, str.:166-170.-dokończyć ćwiczenia z zakresu: 1-4/str.:168-169,-przeczytać i zapamiętać informacje, str.:170. Ćwiczenia wykonamy na lekcji. 2.JĘZYK POLSKI-literatura:-wykonać ćwiczenia: 2/str.150, 1-3/151. 3.HISTORIA –„Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego”, str.:58-64.-przeczytać rozdział: „Nowe wynalazki”, str.:62-63,-wykonać ćwiczenia z książki, na podpisanej imieniem kartce: 1, 3-5, 7-8/ str.:65-68. 4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych … Continue reading Praca domowa 18/03/2023

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 18/03/2023

Praca domowa 11/03/2023

PRACA  DOMOWA  11/03/2023 
1.JĘZYK  POLSKI – gramatyka: „Jak porównywać, czyli stopniowanie w praktyce”.-wykonać ćwiczenia: 1-6/str.:155-156. 2.Nauczyć się na pamięć jednego wiersza. Do wyboru są trzy wiersze: -Jan Kochanowski, „Na lipę”, str.119,-Ignacy Krasicki, „Kruk i lis”, str. 137,-Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, str.149. (dwie zwrotki do nauczenia) 3.Na następne zajęcia proszę przynieść książkę z historii. 4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, … Continue reading Praca domowa 11/03/2023

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 11/03/2023

PRACA DOMOWA 04/03/2023

PRACA  DOMOWA  04/03/2023

 1.GEOGRAFIA: -przygotować się do prezentacji ustnej, przydzielonego tematu, z wykorzystaniem mapy, według poniższej listy: NATANIEL: „Gleby-roślinność-zwierzęta w Polsce”, str.:61-68,AMELIA: „Rolnictwo w Polsce”, str.:69-73,GABRIEL: ”Przemysł w Polsce”, str.:76-81,SIMON:”Ochrona Środowiska”, str.: 83-85,(Pokazać na mapie rozmieszczenie 10 parków (można więcej), zgodnie z tekstem i mapą str.:85)PIOTR:”Morze Bałtyckie”, str.: 55-57. Proszę wykorzystać informacje, z przekazanego w poprzednich pracach … Continue reading PRACA DOMOWA 04/03/2023

Posted in Klasa VII | Comments Off on PRACA DOMOWA 04/03/2023

Praca domowa 25/02/2023

PRACA  DOMOWA  25/02/2023

 1.GEOGRAFIA: -„Wody powierzchniowe Polski”, str.:47-51.KONTYNUACJA PREZENTACJI, w ramach „Programu informacyjnego”: 
-na podstawie tekstu, str.: 47-51,
-przygotować 3 pytania, na które należy znać odpowiedź,-przygotować 3 informacje do/z przeczytanego tematu,-przygotować się do prezentacji, omawianych zagadnień, na mapie (skorzystać z mapy, str.:90-95)Przykład:
Pytanie: „W jakim celu budowane są kanały łączące zbiorniki wodne?”
Informacja: „Jeziora sztuczne powstają w wyniku budowania zapór na rzekach.” PRZECZYTAĆ:-temat: „Morze Bałtyckie”, str.:56-60,-wykonać ćwiczenie, str.59. 
2.JĘZYK  POLSKI – gramatyka: „Przesyłam Ci pozdrowienia
”-wykonać  ćwiczenia:  … Continue reading Praca domowa 25/02/2023

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 25/02/2023

Praca domowa 11/02/2023

PRACA  DOMOWA  11/02/2023 1.GEOGRAFIA: „Wody powierzchniowe Polski”, str.:47-51. -przeczytać uważnie tekst, str.: 47-51,-przygotować 3 pytania i 3 informacje, do/z przeczytanego tematu (przygotować się do prezentacji na mapie i do udziału w „programie informacyjnym”),przykład:Pytanie: „W jakim celu budowane są kanały łączące zbiorniki wodne?”Informacja: „Jeziora sztuczne powstają w wyniku budowania zapór na rzekach.” -obejrzeć film o Morzu Bałtyckim:https://www.youtube.com/watch?v=J2fzcNTPdO8https://www.youtube.com/watch?v=xNxqwXIPa-Y 2.JĘZYK  POLSKI –literatura.-przeczytać opowiadanie: „Z wizytą w Wilanowie”, str.:128-129,-wykonać ćwiczenia do opowiadania: 1, 4-5/str.:130-132. 3.JĘZYK  POLSKI – gramatyka.-dokończyć  ćwiczenia: 1-8/str.:114-116. 4.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut. DLA NIEOBECNYCH1.LEKTURA: „Oskar i Róża” – przeczytać , str.:10-11.

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 11/02/2023

Praca domowa 04/02/2023

PRACA DOMOWA 04/02/2023 1.GEOGRAFIA: „Klimat Polski”, str. 39-43. -przeczytać tekst, str.: 39-43,-przygotować się do dyskusji na temat klimatu w Polsce,-przygotować się do wykonania ćwiczeń:1-4/str.: 44-45 (praca na lekcji),-PREZENTACJA NA MAPIE – przygotować prognozę pogody na dowolny dzień (można skorzystać ze słownictwa na stronie 46). 2.JĘZYK POLSKI –literatura.-przeczytać opowiadanie: „Lipy kwitną”, str.108,-wykonać ćwiczenia do opowiadania: I-III/str.: … Continue reading Praca domowa 04/02/2023

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 04/02/2023

Praca domowa 28/01/2023

PRACA  DOMOWA  28/01/2023 1.GEOGRAFIA: „Ukształtowanie powierzchni  Polski – pasy”, str.: 28-30.Mapa, strona, 90-95, w książce.-przygotować się do prezentacji, na mapie, pasów ukształtowania powierzchni (krainy geograficzne, większe miasta, rzeki jeziora, itp. … .), według przydziału: -AMELIA – pas gór i pas kotlin.-NATANIEL – pas wyżyn.-SIMON – pas pojezierzy.-GABRIEL – pas nizin środkowopolskich.-PIOTR – pas pobrzeży. 2.JĘZYK  POLSKI –literatura.-przeczytać opowiadanie: „Najlepszy kumpel”, str.:88-89.-wykonać ćwiczenia do przeczytanego opowiadania, 1-3, str.:90-91. 3.JĘZYK   POLSKI – gramatyka.-wykonać ćwiczenia: 3-5/ str.: 95-96.-napisać swoje ogłoszenie, na dowolny temat. 4.Obejrzeć film o Paderewskim (linki poniżej):https://www.youtube.com/watch?v=E-u8QIgKaiYlubhttps://www.youtube.com/watch?v=i1QKHjsQAuI 5.”Warto czytać”- lektury.
-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 28/01/2023

Praca domowa 21/01/2023

PRACA DOMOWA 21/01/2023 1.GEOGRAFIA: Mapa, str.: 92-95, w książce. -nauczyć się, przydzielonych nazw krain geograficznych, NA PAMIĘĆ !!!-wskazać na mapie poznane krainy, z określeniem, w jakiej części Polski znajdują się (północ, południe, …), zgodnie z poniższym przydziałem: A:AMELIA: Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie.B.NATANIEL: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Mazurskie.C:SIMON: Nizina Mazowiecka, Nizina Wielkopolska, Nizina … Continue reading Praca domowa 21/01/2023

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 21/01/2023

Praca domowa 14/01/2023

PRACA DOMOWA 14/01/2023 1.GEOGRAFIA: „Surowce mineralne Polski”, cz. I, str.:32-33. -przeczytać temat: ”Surowce mineralne Polski”,-obejrzeć film: “Skały i surowce mineralne” ( link w załączeniu),-wykonać prezentację, na 2 kartkach (rozmiar papieru: A-4, wykorzystywany w kserokopiarce) i przygotować się do przedstawienia na lekcji.Na jednej kartce zrobić zdjęcie przydzielonego do opisu surowca mineralnego Polski.Na drugiej kartce opisać ten … Continue reading Praca domowa 14/01/2023

Posted in Klasa VII | Comments Off on Praca domowa 14/01/2023

91 Pulaski Street | Newark, NJ 07105 | 908-956-4914