Category Archives: Klasa II

Zadania domowe na 5 marca – kl. II

Religia:
Katecheza nr 18 – Żałuję za swoje grzechy, bo kocham Boga – żal za grzechy.  Katechizm str. 58-60.

– Ułóż modlitwę, w której wyrazisz swój żal za grzechy i przeprosisz Pana Boga za wszystko, co było złe dzisiaj w Twoim postępowaniu. Wpisz ją w przygotowanym do tego miejscu na str. 60 Twojego katechizmu.

– Pamiętaj o codziennym wieczornym rachunku sumienia.

– Obejrzyj 2 bardzo krótkie filmiki w języku angielskim – An act of contrition – catholic film for children:

 

 

Język polski:
podręcznik część 2, str. 13-20

Czytaj 2x w tygodniu po 20 minut.

Uzupełnij brakujące ćwiczenia.

Zadania domowe na 26 lutego – kl. II

Religia:  Katecheza nr 17 –  Dziecko Boże odróżnia dobro od zła – rachunek sumienia

– katechizm, str. 54-57.

Obejrzeć filmik w języku angielskim “Examination of Conscience for Kids”:  https://www.youtube.com/watch?v=BSiF_lyJlXg

 

Rozwiąż krzyżówkę, str. 56.

Ucz się pytań katechizmowych, str. 106-107.

Język polski:  podręcznik część 2, str. 54-61

Uzupełnij brakujące ćwiczenia.
Zapamiętaj pisownię wyrazów oznaczających kolory z ćwiczenia 3 i 4, str. 58.

Zadania domowe na 12 lutego – kl. II

Religia:  Katecheza nr 16 – Pan Jezus ustanawia Sakrament Pokuty – katechizm, str. 50 – 53.

Uzupełnić ćwiczenie na str. 51-52.

Nauczyć się 5 warunków Sakramentu Pokuty.

Rodziców Dzieci, które jeszcze nie zdały modlitw, tzw. Małego Katechizmu ze str. 112, proszę o kontakt ze mną.

 

Język polski:  podręcznik część 2, str. 44-53

Nauczyć się czytać tekst pt. „Koncert”, str. 44-45.
Wykonać ćwiczenie ze str. 53.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 5, str. 50.

 

Dla chętnych:
Przygotować prezentację nt. Fryderyka Chopina (plakat oraz od 5-10 zdań).

Zadania domowe na 5 lutego – kl. II

Religia: Katecheza nr 15 – Przyjmujemy od Jezusa, Dobrego Pasterza, dar przebaczenia grzechów – katechizm, str. 46-49.  Ćwiczenia na str. 48.

Powtórzyć 7 Grzechów głównych.

Proszę obejrzeć 2 krótkie filmiki po angielsku
What is sin? – Faith Kids Video Catechism:  https://www.youtube.com/watch?v=XDPYiytOZqk
WHY IS SIN A BIG DEAL? – https://www.youtube.com/watch?v=HPdXH2qSC4Y

 

Bardzo proszę, by do 5 lutego wszystkie Dzieci pozdawały modlitwy katechizmowe ze str . 112.  Proszę nie przedłużać, bo już pracujemy nad pytaniami i odpowiedziami ze str. 106.

Język polski: Kraków – Dzielny Krakus – podręcznik część 2, str. 21-31

Czytanie dwa razy w tygodniu po 20 minut.
Nauczyć się czytać tekst pt. „Dzielny Krakus”, str. 21-22.
Wykonać brakujące ćwiczenia.

Nauczanie wirtualne – 29 styczeń

LEKCJE:
9:00 – 9:50 – RELIGIA, LINK DO SESJI:  https://meet.google.com/idh-ssiy-eyp
10:00 – 10:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI:  https://meet.google.com/yrq-zxrj-xdr
11:00 – 11:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI:  https://meet.google.com/iki-jyit-wqx
12:00 – 12:50 – LEKCJA, LINK DO SESJI:  https://meet.google.com/rjw-xyzv-drh

PROSZĘ UCZNIÓW O PRZYGOTOWANIE:
– podręczników
– Księgi Pisma Świętego
– kilka czystych kartek papieru
– przyborów do pisania
– 🙂

ZASADY:
KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Zadania domowe na 29 stycznia – kl. II

Religia:  Katecheza nr 14 – Siedem znaków Bożej miłości – Sakramenty Święte, str. 43-45.

 

Z poprzedniej lekcji, proszę uzupełnić ćwiczenia na str. 41.

Ćwiczenia na str. 44-45.  Powtórzyć 7 sakramentów św. 

 

Załączam link do 10 min. filmiku po angielsku o 7 sakramentach św. – proszę, by wszystkie Dzieci go obejrzały  –  https://www.youtube.com/watch?v=ltK6owO9Og4

Bardzo proszę, by do 5 lutego wszystkie Dzieci pozdawały modlitwy katechizmowe ze str . 112.  Proszę nie przedłużać, bo już pracujemy nad pytaniami i odpowiedziami ze str. 106.

Język polski:   Życzenia – Dzień Babci i Dziadka  –  podręcznik część 2, str. 32-43

Czytanie dwa razy w tygodniu po 20 minut.
Nauczyć się czytać tekst pt. „Życzenia”, str. 32-33.
Wykonać brakujące ćwiczenia.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 8, str. 42. 

 

Zadania domowe na 22 stycznia – kl. II

Religia:  Katecheza nr 13 – Pan Jezus uczy nas zawsze mówić prawdę, str. 40-42.

Uzupełnić ćwiczenia na str. 41 – jak otrzymają katechizmy, bo zabrałam je do sprawdzenia.  Powtórzyć 10 Przykazań Bożych.

Proszę, by Dzieci oglądnęły film w języku angielskim o X Przykazaniach Bożych – oto link: https://www.youtube.com/watch?v=lhn9xFjYvQE

 

Język polski:  podręcznik – część 2, str. 2-12
Nauczyć się czytać tekst pt. „Kulig”, str. 5-6.
Wykonać ćwiczenia ze str. 11 i 12.
Zapamiętać pisownię wyrazów z „h” – ćw. 5, str. 9

Zadania domowe na 15 stycznia – kl. II

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 36-38.  Powtarzać modlitwy ze str. 112.

Język polski:
Nauczyć się czytać str. 148-149.
Wykonać ćwiczenia 6-9 ze str. 155-158.
Nauczyć się na pamięć dni tygodnia, nazw miesięcy i 4 pór roku.

Od następnej soboty rozpoczynamy naukę z podręcznika żółtego (cz. 2) – Dzieci otrzymają go w szkole.
Podręcznik niebieski (cz. 1) proszę sprawdzić i uzupełnić, gdyby coś brakowało.

W sobotę, 15 stycznia, zabiorę go do sprawdzenia.

Zadania domowe na 18 grudnia – kl. II

Religia:  Katecheza nr 11 – str. 31-34

Uzupełnić ćwiczenia, str. 32-33

Nauczyć się kolędy na szkolny koncert kolęd: „Dzisiaj w Betlejem” – na pamięć 2 zwrotki – podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=DQs3zpuUtQQ

W sobotę proszę przyjść ubraym na biało-granatowo.

Język polski:  podręcznik, str. 134-147
Nauczyć się czytać str. 134-135..
Uzupełnić ćwiczenie 1 ze str. 136 oraz 8 i 9, str. 141-142.

Zadania domowe na 11 grudnia – kl. II

Religia:  Katecheza nr 10 – str. 28-30 i nr 26 – str. 84-86

Uzupełnić ćwiczenia na str. 29 oraz 85 – 86.

Nauczyć się kolędy na Jasełka: „Dzisiaj w Betlejem” – na pamięć 2 zwrotki – podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=DQs3zpuUtQQ

 

Język polski:  podręcznik, str. 87-95
Nauczyć się czytać str. 87-88.
Wykonać ćwiczenia od 6-10, str. 92-95
Zapamiętać pisownię tytułów bajek, które znajdują się w domku na str. 90, jako przygotowanie do pisania z pamięci.