All posts by polskaszkolanewark_le1hvz

Zadania domowe na 11 grudnia – kl. II

Religia:  Katecheza nr 10 – str. 28-30 i nr 26 – str. 84-86

Uzupełnić ćwiczenia na str. 29 oraz 85 – 86.

Nauczyć się kolędy na Jasełka: „Dzisiaj w Betlejem” – na pamięć 2 zwrotki – podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=DQs3zpuUtQQ

 

Język polski:  podręcznik, str. 87-95
Nauczyć się czytać str. 87-88.
Wykonać ćwiczenia od 6-10, str. 92-95
Zapamiętać pisownię tytułów bajek, które znajdują się w domku na str. 90, jako przygotowanie do pisania z pamięci.