All posts by nauczyciel

Praca domowa na 2 października

Religia:

Katecheza 2 str. 5.

Praca domowa : Dokończyć wszystkie ćwiczenia z tego rozdziału. Przeczytać z uczniem jeszcze raz ewangelie str. 6 i pomóc w zrozumieniu zawartych w niej proroctw. 

Jez. Polski:

Rzeczowniki ciąg dalszy, rodzaj żeński  i nijaki (str. 6-11).

 • Praca domowa :
  • (1) Ułóż 5 zdań z wyrazami z ćwiczenia 9 str. 9 i zapisz je w zeszycie. Pamietajmy o dużej literze na początku zdania. 
  • (2) cw. 13 str. 12-13
  • (3) dokończ kolorowankę o morzu (ksero rozdane na lekcji) 
  • (4) Dyktando:                                           ławka
         • łóżko
         • morze
         • drzewo
         • uczennica

            *** Tym razem dyktando będzie polegało na tym iz ja podyktuje dzieciom 3 krótkie    zdania, w których powyższe te wyrazy mogą wystąpić. 

– (5) Dzieci dostały teksty pierwszej lektury o naszej Noblistce Marii Skłodowskiej- Curie, którą będziemy omawiać 9 października. Proszę ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem. 

Zadania domowe na 25 września – kl. V

Język Polski – czytanka strona 11 ( O wynalazcy alfabetu Brail’a)

Gramatyka – ćwiczenia na kartkach ( ćwiczenie nr 3 i nr 6)

Historia: napisać kilka zdań na temat – “Co możesz dowiedzieć się z historii wykorzystując następujące słowa: życie ludzi, wielkie bitwy, władcy, prawa, zwyczaje.

Religia – Pismo Święte Starego Testamentu – przeczytać z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata i człowieka

Zadania domowe na 25 września – kl. II

Język polski: 
1) Nauczyć się czytać List od Ady – podręcznik, str. 2
2) W ramach powtórzenia, proszę o wpisanie liter alfabetu (dużych i małych) – podręcznik, str. 6 – punkt 1. 
 
Religia:
Proszę o powtórzenie z dziećmi podstawowych modlitw z 1 kl. – począwszy od Znaku Krzyża.

Praca domowa na 25 września

Język polski
Opisz swoje wakacje w 5-10 zdaniach. Przynajmniej dwa z nich powinny być zdaniami złożonymi.
Ważne: Pierwszą wersję wypracowania napisz sam, bez pomocy z zewnątrz (rodziców lub Internetu). Na kolejne zajęcia przynieś swoją oryginalną wersję oraz – jeśli ją poprawiałeś – wersję ostateczną (patrz załącznik – Moje wakacje).

Przeczytaj w domu czytankę “Niezapomniana lekcja” na str. 7-8 podręcznika (będziemy ją czytać na głos i omawiać w klasie w przyszłą sobotę). Co sądzisz o pomyśle pani Donny?

Historia

Przypomnij sobie podstawowe fakty z historii Polski Piastów (możesz porozmawiać na ten temat z rodzicami). 

Przygotuj trzy pytania do klasowej gry “Historyczne Jeopardy” na temat Polski Piastów.
Zakres wiedzy powinien być na poziomie VI klasy (rzeczy, o których uczniowie uczyli się w poprzednich klasach szkoły podstawowej). Każdy uczeń prowadzi swoją część gry (zada swoje pytania kolegom z klasy) w następną sobotę.
Przykład:
“Zmarł w 1370 roku, nie pozostawiając po sobie następcy tronu. Był ostatnim królem z dynastii Piastów.”
– Kim był Kazimierz Wielki?

 

1.Język polski – “Bliżej Polski”, czytanka.
-Napisać w zeszycie odpowiedzi do pierwszych 4 poleceń z tematu:”Czy potrafisz?”- polecenia znajdują się na końcu strony 10. Odpowiedzi będą odczytane lub powiedziane przez dzieci na zajęciach.

2.Geografia
-Wykonać zadanie domowe, strona 7. Odpowiedź do ćwiczenia znajduje się w tekście, na stronach:4-5. Tekst ten czytany był już na lekcji.

ZA 2 TYGODNIE:
1.Język polski
-Nauczyć się na pamięć trzy zwrotki wiersza, pt.: “Książka”, strona 6

Praca domowa na 25 września

Przebieg zajęć : 

Religia:

Katecheza 1 str. 1 (rozdział załączam poniżej)

 

Proszę pomodlić się modlitwa “Wierzę w Boga” 

Jez. Polski:

Lekcja  1 (str. 1) , ćwiczenia 1-4

Praca domowa: ćw. 5 str. 6.

W zeszycie pod notatka napisać 8 nowych ( nie z lekcji)  rzeczowników 

.

Powtórzyć słówka do dyktanda: 

chłopak

książka

hotel

samochód

Kraków

deszcz

październik

zabytek

Wszyscy czytamy 20 min 2 razy w tygodniu polskie książki. Proszę o dopilnowywanie tej stałej pracy domowej, gdyż teksty w IV klasie są dłuższe, a wkrótce dojdą nam lektury.

Praca domowa na 25 września

Przebieg zajęć 18 września

Na początku zajęć rozmawialiśmy o wakacjach, uczyliśmy się zasad poprawnego zachowania się w szkole oraz przypomnieliśmy sobie formy grzecznościowe. 

Religia: Uczyliśmy się poprawnego wykonywania znaku krzyża św. Śpiewaliśmy piosenkę z pokazywaniem: “Gdy Pan Jezus był malutki”. Czytaliśmy fragment Pisma św. dla dzieci o tym, jak świat wyglądał przed stworzeniem świata. 

J. polski: Dzieci dostały podręczniki. Rozmawialiśmy o rzeczach, które potrzebne są w szkole. Poznawaliśmy i utrwalaliśmy słownictwo z zakresu przyborów szkolnych. 

Praca domowa

Religia: Proszę ćwiczyć poprawne wykonywanie znaku krzyża. 

J. polski: ćw. 4 str. 13

18 wrzesień 2021

Religia 

Temat 1. Poprzez Wyznanie Apostolskie wyrażam swoją wiarę w Trójjedynego Boga. 

 • opowiadanie “Pan Jezus ucisza burzę na Jeziorze Galilejskim”
 • Bóg z trzech osobach
 • prawdy zawarte w Wyznaniu Apostolskim

Zadanie domowe:

Przypomnieć sobie modlitwę Wyznanie Apostolskie. 

 

J. polski

Temat 2 .  Powrót do szkoły.

 • czytanka “Wakacyjny skarb” ćwiczenia 1-5
 • rzeczownik – ćwiczenia 7-9

Zadanie domowe:

strona 22 ćw. 21 oraz strona 23