Praca domowa z 11 maja

Religia:

ćw. 3 , str.109

zadanie domowe na stronie 110

Gramatyka:

ćw.7 i 8, str. 178

ćw. 9 , str.179

J.polski:

Przeczytaj czytankę “Zaczarowana książka”, str.186  (kartki otrzymane w klasie)

Historia:

Wymień kraje sąsiadujące z Polską ( zapisz w zeszycie)

Dziękuję wszystkim za udział i fantastyczne przygotowanie do koncertu piosenki żeglarskiej. 

Przypominam o czytaniu po polsku dwa razy w tygodniu po 20 min.