Praca domowa 04/05/2024

 

PRACA DOMOWA 04/05/2024

1.HISTORIA
-przygotować się do odpowiedzi według poniższych pytań i poleceń:

A:Jakie wydarzenie światowe (podać datę wydarzenia) miało wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę ? –strona 81
B:Kto z Polskich patriotów (podać 4 nazwiska) przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Polskę ? – str.: 81, 83, 84
C:Podać datę odzyskania niepodległości przez Polskę.
D:Czy łatwo było zjednoczyć polską ludność, z różnych zaborów, w jednorodny naród polski ?
E:Jak nazywał się Papież – Polak, jako osoba świecka i jako papież?