zadanie domowe na 5/4

  1. Przeczytać tekst na str. 102 i odpowiedzieć na pytania ćw.1 str 102. (w podręczniku)
  2. Ćw.1 (w ćwiczeniu)
  3. Proszę ćwiczyć piosenkę “Hiszpańskie Dziewczyny” (pierwsze 2 zwrotki)   https://youtu.be/dXiA8p28_ug?si=xpZFB4v0dh6EdNsx 

Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny,
Żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów,
Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora,
Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów.

I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny,
W noc ciemną i złą nam będzie się śnił.
Leniwie popłyną znów rejsu godziny,
Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił.