Zadanie domowe na 4 maja

Religia
Str. 97, ćw. 1i2
Proszę wszystkich, którzy nie mają jeszce oceny z modlitw , “Wierzę w Boga “, “Główne prawdy wiary”, “Siedem sakramentów św.”, “10 Przykazań” o nauczenie się wymienionych modlitw na najbliższe zajęcie .

J. polski
Przeczytaj tekst” Pierwszy polski astronauta “, podręcznik str.198-199,
Odpowiedz na pytanie 2i 3 , str. 199 , bardzo proszę zapisać odpowiedzi do zeszytu . Uprzejmie proszę nie pisać w książce .

Gramatyka
Str. 166, ćw. 6 i 7
Str.167 cw. 9
Str.168ćw.11 oraz 12 ze str. 169

.
Historia
Napisz kilka zdań jak doszło do I oraz II rozbioru Polski , kiedy obradował Sejm Wielki, Konstrukcja 3 maja i jej znaczenie – proszę pamiętaj o datach.

Proszę o zwrot podręcznikow szkolnych do historii oraz j. polskiego do 4 maja. 
Nasz klasowy występ podczas szkolnego konkursu piosenki żeglarskiej odbędzie się 11 maja,proszę uczymy się tekstu na pamięć. 

Proszę czytajmy w języku polskim 2 razy w tygodniu po 20 min.