Praca domowa 27/04/2024

PRACA DOMOWA 27/04/2024

1.RELIGIA:
-korzystając z internetu lub innych źródeł, napisać kilka zdań (5-7), na temat życia i działalności Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, według przydziału jak niżej. Można dodać 1 małe zdjęcie, z danego okresu. Prace te proszę wykonać na kartce A-4 lub mniejszej. Kartkę można ozdobić. Prace będą wykorzystane do naszej prezentacji, dot. Św. Brata Alberta:

A:AURELIA- życie świętego od urodzenia do 14-tego roku życia,
B:GABRIELA- do 1864 roku – okres nauki i udziału w powstaniu styczniowym,
C:JULIAN- od 1864 roku – okres studiów,
D:LAUREN- od 1874 roku-twórczość Św.Brata Alberta (napisać o obrazach, tematyce,…),
E:ZOYA- historia powstania i ukończenia obrazu „Ecce Homo”,
F:PAULA-służba bezdomnym (dlaczego zajmował się bezdomnymi, od kiedy zwrócił uwagę na ich los i w jaki sposób im pomagał ),
G:MATTHEW- życie zakonne Adama Chmielowskiego,
H:NICHOLAS- śmierć Adama Chmielowskiego, beatyfikacja i kanonizacja. W jaki sposób został doceniony przez polski rząd?

2.HISTORIA-„Polacy w I wojnie światowej”, str.: 81-85.
-wykonać na kartce ćwiczenia 1-3/str.:87.