praca domowa na 5/4

Książka czerwona:

 przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 46 oraz czytanki ze str.  43, 45, 47

Biała książka

uzupełnić str. 44 i 45 (litery, wyrazy przepisać 2 razy)

Religia: modlitwa na pamięć:  Dziesięć Przykazań Bożych (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 50, 51

Piosenka do ćwiczenia:

https://www.youtube.com/watch?v=b297ta4fS-s