Praca domowa na 27 kwietnia

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Uczyliśmy się na temat zesłania na apostołów darów Ducha Św. Książka – str. 62/62

J. polski

Rozmawialiśmy o różnych zawodach. Dzieci opowiadały kim chcieliby kiedyś zostać. Poznały również literę “Ł”. W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie rysowali pastelami wiosnę. 

PRACA DOMOWA

Religia: ćw. 1 str. 62

J. polski: 

  • naucz się czytać sylaby oraz czytankę ze str. 97
  • ćw. 3 i 4 str. 99
  • ćw. 1 i 2 str. 89 dla chętnych