Praca domowa 20/04/2024

PRACA DOMOWA 20/04/2024

1.RELIGIA-“Urząd pasterski w Kościele”, str.124
-obejrzeć film (4 minuty)
https://www.youtube.com/watch?v=oYN9LAwKPro
-przygotować się do odpowiedzi ustnej (5-6 zdań):
Dlaczego Święty Brat Albert Chmielowski został uznany świętym ?

PRZYPOMNIENIE !
GEOGRAFIA
-za tydzień przygotować się do prezentacji (10 zdań), przy mapie. Mapa Polski, str.:90-95.

A:PAULA- „Morze Bałtyckie”, str.:55-57. Pokazać na mapie: Zatokę Pomorską, Zatokę Gdańską, Zatoka Pucką, Wyspę Wolin, Wyspę Uznam, Mierzeję Helską, porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin.

B:GABRYSIA – „Gleby”, str.:61. Pokazać na mapie obszary występowania (5 krain geograficznych), wymienionych w temacie “Gleby” -tabela strona 61.

C:CHRISTINA – „Roślinność w Polsce”, str.62. Pokazać na mapie, gdzie zachowało się najwięcej lasów, a gdzie najmniej (Karpaty, Sudety, pojezierza, województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie).

D:NICHOLAS-„Roślinność w Polsce”, str.:63-64. Pokazać na mapie, gdzie zachowało się najwięcej lasów, a gdzie najmniej (Karpaty, Sudety, pojezierza, województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie).

E:ZOYA – „Zwierzęta w Polsce”, str.:64-65. Przeczytać tekst o bocianach, str. 67-68. Omówić życie bocianów, wykorzystując pytania, str.68. Pokazać na mapie, gdzie występują niedźwiedzie, świstaki, kozice i żubry (Tatry, Puszcza Białowieska, granica Polski z obwodem kaliningradzkim).

F:AURELIA-„Rolnictwo w Polsce-produkcja roślinna”, str.:69-70.
Pokazać na mapie 3 krainy geograficzne, gdzie występują najkorzystniejsze warunki do rozwoju rolnictwa (Wyżyna Lubelska, Kotlina Sandomierska, Pojezierze Wielkopolskie) i 2 krainy, gdzie występują najmniej korzystne warunki geograficzne dla rozwoju rolnictwa ( Karpaty, Sudety).

G:MATTHEW -„Rolnictwo w Polsce-produkcja roślinna”, str.:71. Pokazać na mapie największe skupiska warzyw (okolice dużych miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. Miejsca występowania sadów owocowych: Nizina Mazowiecka-rejon Grójca i Skierniewic).

H:ALEKSANDER-„Rolnictwo w Polsce-produkcja zwierzęca”, str.:72-73. Pokazać na mapie miejsca przemysłowej hodowli bydła: Nizina Podlaska, Nizina Wielkopolska, trzody chlewnej: województwo kujawsko-pomorskie, na potrzeby gospodarstw indywidualnych: województwo podkarpackie.

I:JULIAN „Przemysł w Polsce”, str.: 76-77. Pokazać na mapie 5 Okręgów przemysłowych-mapa strona 80.

J:LAUREN –„Ochrona środowiska”, str.:83-85. Pokazać 5 Parków Narodowych- mapa strona 85.
—————————————————————————————-
KONCERT. PIOSENKI
-Ćwiczymy piosenkę na koncert.

1.”Morze moje morze”- piosenka śpiewana.

https://www.youtube.com/watch?v=WZl8eDyPXOkPiosenka śpiewana, z tekstem na ekranie.

https://www.youtube.com/watch?v=DIRnaTfmB_Ewersja instrumentalna – karaoke

https://www.youtube.com/watch?v=t5pkH2X9M7Ewersja instrumentalna – karaoke

https://www.youtube.com/watch?v=C5uk7j9ReF4