Religia Klasa II – zadanie domowe na 27 kwietnia

Katecheza 23
Jezus zaprasza nas na ucztę Eucharystyczną.
Liturgia Eucharystii.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=mjQRcnXg9HY&t=2s

Odpowiedzi do Mszy św.

K. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjąl Bóg Ojciec Wszechmogący.
L. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imieni, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
K. W górę serca
L. Wznosimy je do Pana
K. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu
L. Godne to i sprawiedliwe

Przed Komunią świętą:
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.