Praca domowa 13/04/2024

PRACA  DOMOWA    13/04/2024

1.RELIGIA – „Kościół katolicki i jego misja”, str. 121.
-wykonać ćwiczenie 1/str.123 i „Zadanie domowe”, str.123.

2.HISTORIA – „Polska kultura i literatura po klęsce powstania styczniowego”, str.: 58-64.
-wypisać z tekstu nazwiska dziewięciu polskich patriotów (pisarzy, malarzy, naukowców) oraz ich dzieła
( powieści, obrazy, wynalazki).ZA  DWA  TYGODNIE -27 kwietnia (obowiązkowe do zaliczenia prezentacje z geografii, jak niżej: )

GEOGRAFIA
-przygotować się do prezentacji (10 zdań), przy mapie. Mapa Polski, str.:90-95.

A:PAULA- „Morze Bałtyckie”, str.:55-57. Pokazać na mapie: Zatokę Pomorską, Zatokę Gdańską, Zatoka Pucką, wyspy: Wolin i Uznam, Mierzeję Helską, porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin.

B:GABRYSIA – „Gleby”, str.:61. Pokazać na mapie obszary występowania (5 krain geograficznych), wymienionych w temacie gleb -tabela strona 61.

C:CHRISTINA – „Roślinność w Polsce”, str.62. Pokazać na mapie, gdzie zachowało się najwięcej lasów, a gdzie najmniej (Karpaty, Sudety, pojezierza, województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie).

D:NICHOLAS-„Roślinność w Polsce”, str.:63-64. Pokazać na mapie, gdzie zachowało się najwięcej lasów, a gdzie najmniej (Karpaty, Sudety, pojezierza, województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie).

E:ZOYA – „Zwierzęta w Polsce”, str.:64-65. Przeczytać tekst o bocianach, str. :67-68. Omówić życie bocianów, wykorzystując pytania, str.68. Pokazać na mapie, gdzie występują niedźwiedzie, świstaki, kozice i żubry (Tatry, Puszcza Białowieska, granica Polski z obwodem kaliningradzkim).

F:AURELIA-„Rolnictwo w Polsce-produkcja roślinna”, str.:69-70.
Pokazać na mapie 3 krainy geograficzne, gdzie występują najkorzystniejsze warunki do rozwoju rolnictwa (Wyżyna Lubelska, Kotlina Sandomierska, Pojezierze Wielkopolskie) i 2 krainy, gdzie występują najmniej korzystne warunki geograficzne dla rozwoju rolnictwa ( Karpaty, Sudety).

G:MATTHEW -„Rolnictwo w Polsce-produkcja roślinna”, str.:71. Pokazać na mapie największe skupiska warzyw (okolice dużych miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. Miejsca występowania sadów owocowych: Nizina Mazowiecka-rejon Grójca i Skierniewic).

H:ALEKSANDER-„Rolnictwo w Polsce-produkcja zwierzęca”, str.:72-73. Pokazać na mapie  miejsca przemysłowej hodowli bydła: Nizina Podlaska, Nizina Wielkopolska,  trzody chlewnej:  województwo kujawsko-pomorskie,  na potrzeby gospodarstw: województwo podkarpackie.

I:JULIAN „Przemysł w Polsce”, str.: 76-77. Pokazać na mapie 5 Okręgów przemysłowych-mapa strona 80.

J:LAUREN –„Ochrona środowiska”, str.:83-85. Pokazać 5 Parków Narodowych- mapa strona 85.