praca domowa na 4/20

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 42 oraz czytanki ze str.  39, 41, 43

Biała książka

uzupełnić str. 40 i 41 (litery, wyrazy przepisać 2 razy)

Religia: kolejna modlitwa na pamięć:  Dziesięć Przykazań Bożych

 (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 46, 47