praca domowa na 4/13

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 40 oraz czytanki ze str.  39, 41

Biała książka

uzupełnić str. 38 i 39 (litery, wyrazy przepisać 2 razy)

Religia: kolejna modlitwa na pamięć:  Dziesięć Przykazań Bożych

 (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 44, 45