praca domowa na 3/23/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać sylaby nad obrazkiem str. 38 oraz czytanki ze str.  37, 39 pomoc do czytanki poniżej (Jeżeli uczniowie czytaja z nagraniem proszę  upewnić się, czy patrza na tekst i powtarzaja. Czytajac w klasie uczniowie pomijaja części tekstu.)

Biała książka

uzupełnić str. 36 i 37 (litery, wyrazy przepisać 2 razy)

Religia: kolejna modlitwa na pamięć:  Akt Miłośc, Akt Skruchyi i Baranku Boży, Akt Nadziei.

 (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 40, 41

*Przynieść na zajęcia: kartkę z literka C , E , Ą, Ę

( kartki były rozdawane na zajęciach) , dry erase marker do pisania na białej tabliczce (tabliczki mamy w szkole). 

Gra do ćwiczenia słówek w j. polskim: https://babadum.com       

wcisnąć PLAY, wybrać polską flagę w prawym dolnym rogu.