Zadanie domowe na 23 marca

Religia

Podręcznik str. 139, ćw.1
Str. 150, ćw. 2 oraz zadanie domowe

J.polski
Gramatyka
Str. 137, ćw. 4
Str. 138, ćw. 5 i 6
Str.142, ćw. 10

Geografia
Str. 35, ćw.1 i 2
Str.37, ćw. 1i2
Kartki zostały rozdane w klasie.

Bardzo proszę, aby w przyszłą sobotę każdy uczeń przyszedł świątecznie ubrany. Uprzejmie proszę ćwiczyć swoją rolę na pamięć.

Przypominam czytamy po polsku 2 razy w tygodniu po 20 minut.