praca domowa na 3/16/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać czytanki ze str.  35, 37 pomoc do czytanki poniżej

str. 36 opowiedzieć co widzisz na obrazku

str. 36 przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

Biała książka

uzupełnić str. 34 i 35 (litery, wyrazy przepisać 2 razy)

Religia: kolejna modlitwa na pamięć:  Akt Miłośc, Akt Skruchyi i Baranku Boży, Akt Nadziei.

 (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 38, 39

*Przynieść na zajęcia: kartkę z literka C , E , Ą, Ę

( kartki były rozdawane na zajęciach) , dry erase marker do pisania na białej tabliczce (tabliczki mamy w szkole). 

Gra do ćwiczenia słówek w j. polskim: https://babadum.com       

wcisnąć PLAY, wybrać polską flagę w prawym dolnym rogu.