Praca domowa 09/03/2024

PRACA DOMOWA 09/03/2024

1.RELIGIA- „Jezus jest zbawicielem wszystkich ludzi – Ewangelia według Świętego Łukasza”, str.60.
-na stronach: 62-63 wpisać w puste ramki, teksty z Ewangelii.
-wykonać ćwiczenie 1/63.

2.JĘZYK POLSKI – gramatyka- „Jak zapisywać i czytać liczebniki złożone”, str.166.
-uzupełnić ćwiczenia: 1-4/ str.:168-169. ( wykaz liczebników przesłany mailem).

3.GEOGRAFIA- „Klimat Polski”, str.:39-46.
-przygotuj prognozę pogody na wybrany dzień w Polsce (temperatura, wiatry, opady)-prezentacja na mapie.
-obejrzeć film: „Czynniki kształtujące klimat w Polsce”.
https://www.youtube.com/watch?v=A-zIno1oB9s