Zadanie domowe na 3/9

  1. Przeczytać tekst na str. 94 w podręczniku i odpowiedzieć na pytania ćw. 1 w zeszycie . 
  2. Ćw. 1 i 2  str.94 (w ćwiczeniu)

**Proszę nauczyć się czytać rolę na apel oraz piosenkę. Apel odbędzie się 23 marca***