PRACA DOMOWA Z 2 marca

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 103-104 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 76-81

3. Dyktando:

Pisownia “nie” łączna i rozłączna – przygotować się do dyktanda 9 marca pisząc każdy wyraz 3 razy: nieduży, niemożliwe, nieciekawa, nie lubi, nie czeka, nie pracuje. Pamiętamy, że “nie” z przymiotnikami piszemy razem, a z czasownikami oddzielnie.