praca domowa na 3/9/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać czytanki ze str.  33, 35 pomoc do czytanki poniżej

 

str. 34 opowiedzieć co widzisz na obrazku

str. 34 przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

Biała książka

uzupełnić str. 32 i 33 (litery, wyrazy przepisać 3 razy)

Religia: kolejna modlitwa na pamięć:  Akt Miłośc, Akt Skruchyi i Baranku Boży, Akt Nadziei

Na pamięć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wieczny Odpoczynek (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim mogą zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach: niebieska książka str. 36, 37

*Przynieść na zajęcia: kartkę z literka C , E , Ą, Ę

( kartki były rozdawane na zajęciach) , dry erase marker do pisania na białej tabliczce (tabliczki mamy w szkole). 

Gra do ćwiczenia słówek w j. polskim: https://babadum.com       

wcisnąć PLAY, wybrać polską flagę w prawym dolnym rogu.