Praca domowa 02/03/2024

PRACA DOMOWA 02/03/2024

1.RELIGIA- „Eucharystia w życiu katolika”, str.99.
-wykonać ćwiczenie 2/str.101,
-wykonać ćwiczenie 3/str.101 (na kartce),
-przypomnieć  modlitwę: „Osiem Błogosławieństw”, str.176.

2.JĘZYK POLSKI – „Jak porównywać, czyli stopniowanie w praktyce.”, str.153.
-wykonać ćwiczenia:1-6/str.: 155-156.

3.GEOGRAFIA – „Surowce mineralne Polski”, str.: 32-33 i str.37.
-obejrzeć film: „Skały i surowce mineralne”.
https://www.youtube.com/watch?v=iwf1–0QQJk
WAŻNE !- filmy są obowiązkowe do obejrzenia.

-na podstawie tematu w książce, str.32-33, mapy, str.37 i obejrzanego filmu, napisać na kartce:
a: nazwy 5 surowców mineralnych,
b: miejsce występowania (pokazać na mapie),
c: wykorzystanie w przemyśle.