Praca domowa z 24 lutego

1.  Religia:
a) zadanie domowe na stronie 65
dla nieobecnych: Katecheza 15
b) modlitwa do nauczenia do 23 marca “Dekalog, czyli 10 przykazań Bożych”, strona 141
c) projekt “Mój imiennik święty”
https://docs.google.com/document/d/1grJjx1um5MMQU-r0mV_bBKyHGCBP1WuSGvj1p9J5evY/edit

2. Język polski:
a)  gramatyka dla nieobecnych” lekcja 15
b) dokończ czytanie “Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita” i odpowiedz na pytania: Jak zakończyła się legenda? Kto był na uczcie? Czy było dużo jedzenia na stole? Jakie było jedzenie?
c) dopisz zakończenie do pisanego na lekcji wypracowania (3-5 zdań, ale może być więcej). 

3. Lektura do końca lutego Legendy-Wanda Chotomska
https://anyflip.com/hxnal/xgxp/
raport z przeczytanej ksiażki: 
https://docs.google.com/document/d/1B__0Rz9u1qqmXcUVK0nK-Ppxumq1uajbuzf5QnyzV0c/edit

4. Biblioteka: Zachęcam do czytania książek z naszej szkolnej biblioteki i wypełniania metryczek biorących udział w losowaniu nagród. Przeczytane książki z naszych lektur miesiąca też się liczą. 

5. Dyktando
https://dyktanda.online/app/dyktando/8965