PRACA DOMOWA Z 10 LUTEGO

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 44-46 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 56-61

3. Sprawdzian:

Poprawić sprawdzian z miesięcy