Praca domowa z 3 lutego

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 54-55 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 7-12

3. Dyktando:

Pisownia „u” i „ó” – przygotować się do dyktanda 10 lutego pisząc każdy wyraz 3 razy: mróz, klasówka, zasuwka, ucho, ówczesny, kupuje