praca domowa na 3/2/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać czytanki ze str.  25 x1 i 27×1

str. 26 opowiedzieć co widzisz na obrazku

str. 26 przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

Biała ksiażka

uzupełnić str. 24 i 25 (wyrazy x3)

Religia: kolejna modlitwa:  Akt Miłości i Baranku Boży

Na pamięć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wieczny Odpoczynek (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim moga zaliczać po angielsku.  

Dla nieobecnych na zajęciach niebieska ksiażka str. 28, 29

*Przynieść na zajęcia: różowa kartkę z literka C (kartkę uczniowie otrzymali na zajęciach) , dry erase marker do pisania na białej tabliczce (tabliczki mamy w szkole).