Zadanie domowe z 20 stycznia 2024

1. Religia: 
a) zadanie domowe str. 48
b) ostateczny termin zaliczenia modlitwy “5 warunków dobrej spowiedzi” na ocenę celującą (6)  mija 27 stycznia 2024. 
c) projekt Mój imiennik święty
https://docs.google.com/document/d/1grJjx1um5MMQU-r0mV_bBKyHGCBP1WuSGvj1p9J5evY/edit
d) 
dla nieobecnych: Katacheza 11

2. Język polski:
 
a) pisemnie ćwicznie 3 na stronie 104 (2-3 zdania) oraz ćwiczenie 5 na stronie 104
b) dla nieobecnych: Lekcja 11 od strony 99 do 108
c) dla nieobecnych  czytanie  rozdziału “Szczęśliwego Nowego Roku” od strony 110 do 114

3. Lektura miesiąca: Gorzka czekolada
https://drive.google.com/file/d/104wb2-g-J5tWpsCiMinsiUbeTrUU5Yb3/view?ts=6598d5c2

4. Biblioteka: Zachęcam do czytania książek z naszej szkolnej biblioteki i wypełniania metryczek biorących udział w losowaniu nagród. Przeczytane książki z naszych lektur miesiąca też się liczą. 

5. Ćwiczenia ortograficzne: “ż” czy “rz”
zasady pisowni:
https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-rz.php
dyktando:
https://dyktanda.online/app/dyktando/8780