praca domowa na 1/20/24

J. polski

Książka czerwona:

 przeczytać czytanki ze str. 19 x1   21 x1.  23 x1

str. 22 opowiedzieć co widzisz na obrazku

str. 22 przepisać do zeszytu sylaby nad obrazkiem

Biała ksiażka

uzupełnić str. 18 i 19

Religia:

Na pamięć: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wieczny Odpoczynek (lista modlitw na zaliczenie znajduje się na str. 98). Osoby, które maja trudności z nauczeniem się modlitw w j. polskim moga uczyć się po angielsku. 

Dla nieobecnych na zajęciach niebieska ksiażka str. 24 i 25