Praca domowa 13/01/2024

PRACA DOMOWA 13/01/2024

1.RELIGIA-„Boże Prawo”, str.: 41-44.
-wykonać ćwiczenia: 1/str.43; 2/str.44 i „Zadanie domowe”, umiejscowione na końcu strony 44,
-przeczytać: „Dekalog odpowiedzialnej dziewczyny”- dla dziewczynek, str.48,
-przeczytać: „Dekalog odpowiedzialnego chłopaka” – dla chłopców, str. 49.

2.JĘZYK POLSKI-„Pisownia „NIE” z różnymi częściami mowy”, str. 74.
-wykonać ćwiczenia: 1-7/str.: 74-76,
-wykonać ćwiczenie 2/str. 77.

3.HISTORIA-utrwalenie wiadomość.
-uzupełnić test, polecenia:1-5(w załączeniu). Uczniowie obecni na lekcji otrzymali druk do uzupełnienia.
Strony, gdzie znajdują się wymagane informacje, podane są na druku.

4.GEOGRAFIA
-przeczytać temat: ”Podział administracyjny Polski”, str.:8-13.
-zapoznać się z mapą Polski, str. 12 oraz z ćwiczeniem 1/str.13.
Mapa Polski znajduje się również na str.:90-95.
WAŻNE !
Ćwiczenie 1/str.13 będzie wykonywane na lekcji, w ramach sprawdzianu ze znajomości mapy. Będzie można korzystać z mapy str.12 lub str.:90-95.

BIBLIOTEKA !
Poproszę o przynoszenie książek (najpóźniej, co dwa tygodnie) do wymiany na nowe. Nie zawsze uczniowie zdążą przeczytać w całości, ale niech ten czas trzymania książki w domu będzie zachętą do wypożyczenia po raz kolejny. Nie blokujemy książek.