Praca domowa na 13 stycznia

 PRZEBIEG OSTATNICH ZAJĘĆ

Religia: Modlitwa to moja rozmowa z Bogiem. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest rozmawiać z członkami rodziny, których nie widzimy często, którzy może mieszkają w Polsce. Modlitwa, to właśnie rozmowa z Bogiem, który jest dla nas kimś ważnym, a którego nie widzimy. 

J. polski: Rozmawialiśmy o członkach rodzimy. Dzieci poznały literę “M”. Książka str. 100-105

PRACA DOMOWA

Religia: ćw. 2 str.25

J. polski:

  • naucz się czytać sylaby oraz czytankę str. 105
  • ćw. 3 str. 107

Uwaga: Naucz się DRUGĄ zwrotkę piosenki na Dzień Babci i Dziadka: 

Babciu droga Babciu, to co w sercu mam, 

Babciu droga, dzisiaj Tobie dam.

Dziadku drogi Dziadku, to co w sercu mam,

Dziadku, drogi Dziadku, dzisiaj Tobie dam.