Praca domowa z 6 stycznia

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 32-33 (nowa, żółta książka) i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 151-158 (niebieska książka)

3. Sprawdzian:

Przygotować się do sprawdzianu z dni tygodnia (sprawdzian będzie 20 stycznia) i miesięcy (sprawdzian będzie 3 lutego) – trzeba będzie napisać z pamięci dni i miesiące w kolejności, pamiętając też o poprawnej pisowni.

pomocne piosenki: dni – https://www.youtube.com/watch?v=888XGKjqN6k

miesiące – https://www.youtube.com/watch?v=vf-3TNqMCuU

4. Życzenia:

Napisać życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Podczas lekcji 13 stycznia będziemy nagrywali filmik z życzeniami, więc uczniowie mogą przyjść do szkoły odświętnie ubrani. Życzenia mogą przeczytać lub nauczyć się na pamięć. Życzenia będą później opublikowane w gazecie Abecadło, więc można też narysować laurkę.