Praca domowa z 6 stycznia

Religia

Naucz się modlitwy “Przykazanie Miłośći”, str.141

ćw.1, str. 40  oraz ćw. 2 z zadania domowego str.41

uczniowie nieobecni ćw.2, str.40

Gramatyka:

ćw. 3, str.72

ćw.7,str.74

ćw.9, str. 77

uczniowie nieobecni zróbcie jak najwięcej ćw. z lekcji 9, str.70

J.polski:

Napisz życzenia noworoczne dla bliskiej osoby. Pamiętaj aby zawierały nagłówek( Kochany/ Drogi itp.) , datę oraz podpis.

nieobecni uczniowie przeczytajcie wiersz “W dzień Nowego Roku” str.100

Przygotuj się do dyktanda:

dzień

pierwszy

życzenia

święto

Nowy Rok

wyjątkowy

składać

radość

żegnać 

cieszyć się

dla chętnych:

Napisz pracę  na dowolny temat ( od 1 – 8 str. maksymalnie) . Pracę wysyłajcie na email podany niżęj,  wezmą one udział w konkursie. Bardzo mocno zachęcam do udziału.

 Międzynarodowy Konkurs Literacki 

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII oraz starszych. Uczestnicy mają za zadanie napisanie pracy literackiej w języku polskim (maksymalnie jeden tekst prozatorski o objętości do 8 stron A4 (czcionka zapisu Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) lub wierszy (min. 3 utwory).Tematyka prac – dowolna. Pierwszy etap konkursu to etap szkolny, dlatego prosimy o nadsyłanie wszystkich prac do dnia 20 stycznia na e-mail: biblioteka@polskaszkolanewark.org

Historia:

ćw. 5 i 6, str.52

nieobecni uczniowie przeczytajcie tekst :Testament Bolesława Krzywoustego, str.46

Przypominam o czytaniu po polsku 2 razy w tygodniu po 20 min. Zachęcam do udziału w wypełnianiu metryczek. Nagrody czekaja!