Religia Klasa II – zadanie domowe na 6 stycznia

Katecheza 13. Pan Jezus uczy nas zawsze mówić prawdę.
Str. 40 – 42

Katecheza 27. Oddajemy pokłon Małemu Jezusowi.
Dzieci miały napisać na małej kartce dobry uczynek, jaki
zrobiły podczas Adwentu, aby przygotować swoje serce na
przyjście Pana Jezusa podczas świąt i Pierwszej Komunii
Świętej.
Str. 87 – 89

Modlitwy obowiązkowe do zaliczenia:
10 Przykazań Bożych
Przykazanie miłości
Pytania Katechizmowe str. 106 – 107
Akt wiary, nadziei, miłości i żalu str. 105

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć
wszystkim rodzicom, dzieciom oraz rodzinom najlepsze
życzenia. Niech Boże Dziecię błogosławi hojnie swymi
łaskami a Maryja otacza płaszczem swej opieki i
miłości.
Zapewniam o pamięci w modlitwie i życzę radosnego
świętowania oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024