ZADANIE DOMOWE Z DNIA 9 GRUDNIA

  1. Proszę uzupełnić podręcznik “Maja uczy się i bawi”, cześć 1, na stronie nr 77.
  2. Proszę, aby dzieci przećwiczyły w domu kolędę “Przybieżeli do Betlejem pasterze”.  (2 zwrotki)