ZADANIE DOMOWE Z DNIA 2 GRUDNIA

  1. Proszę uzupełnić podręcznik “Maja uczy się i bawi”, cześć 1, na stronie nr 53.

2. Proszę, aby dzieci przećwiczyły w domu kolędę “Przybieżeli do Betlejem pasterze”.  (2 zwrotki)

3. Proszę wykonać kartkę świąteczną, w dowolnej technice. Proszę,  aby była z tyłu podpisana i dodatkowo proszę umieścić numer telefonu rodzica. Kartki zostaną przeznaczone na konkurs organizowany przez “Nowy Dziennik”