ZADANIE DOMOWE NA 2 GRUDNIA

Język polski (oba podręczniki)

Proszę, abyście to zadanie zrobili sami, bez pomocy i sugestii rodziców (rodzice – jeśli chcą – mogą przygotować swoje wersje). Przemieńcie się w tym zadaniu w detektywów – no, może historyków edukacji.

 1. Porównajcie czytankę “Braterstwo skrzydeł” wraz z towarzyszącym jej omówieniem w obu wersjach podręcznika (w starym: “Do kraju tego… Czytanka klasa 8”, na str. 41-47, w nowym: “Język polski. Klasa 8”, na str. 39-48).
 2. Sprawdźcie, kiedy opublikowane zostały te podręczniki, kim są ich autorzy (sprawdźcie na str.2 w obu podręcznikach – zwróćcie uwagę, że Wasz stary podręcznik jest wydaniem III – czyli oryginał powstał jeszcze wcześniej – a nowy wydaniem II).
 3. Opiszcie (bullet points) różnice między rozdziałami w obu podręcznikach:
  1. Długość i materiał ujęty w czytance (fragment powieści Arkadego Fiedlera)
  2. Informacje dodatkowe o historii, autorze, samym Dywizjonie 303
  3. Inne materiały dodatkowe (słownictwo, pytania na zrozumienie tekstu)
 4. Jak myślicie, dlaczego autorzy zmienili swoje podejście do tematu? (podajcie przynajmniej 3 możliwe przyczyny)
 5. Którą z wersji Wy wolicie? Dlaczego? (podajcie przynajmniej 2-3 przyczyny)

Historia

 1. Czas na klasowe historyczne Jeopardy! Każdy z Was powinien przygotować 2 pytania na każdy z poniższych tematów, które omawialiśmy do tego czasu w klasie (razem 8 – 2 x 4 pytania; każdy z tematów pokrywa się z rozdziałem z podręcznika historii do klasy VIII i nie powinien wykraczać poza materiał w nim zawarty):
  1. II Rzeczpospolita – trudna niepodległość
  2. Wojna obronna w 1939 roku
  3. Polacy podczas okupacji. Powstanie warszawskie
  4. Polacy na frontach II wojny światowej

   Przypominam, że format pytań w grze Jeopardy wygląda następująco (nie są to multiple choice questions!):
   Prompt: Prezydent Warszawy, który nie uciekł z miasta, ale przewodził warszawiakom podczas bohaterskiej wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Po upadku Warszawy aresztowany i później zgładzony przez Niemców.
   Odpowiedź: Kim był Stefan Starzyński?
   Lub:
   Prompt: Po podpisaniu tej umowy wraz z jej tajnym dodatkiem, hitlerowskie Niemcy wiedziały, że będą mogły liczyć na wkroczenie wojsk radzieckich do Polski we wrześniu 1939 roku i podział terytorium Polski między Niemcy i Rosję Radziecką.
   Odpowiedź: Czym był pakt Ribbentrop-Mołotow?

 2. Gabryś, Amelia i Nataniel: przyślijcie swoje zaległe zadanie domowe (patrz zadania na 18 listopada) na adres biblioteka@polskaszkolanewark.org (przygotujcie – najlepiej razem – po angielsku 5-10 bullet points dla swoich amerykańskich kolegów: to co chcielibyście, żeby wiedzieli na temat Powstania Warszawskiego 1944). Możecie wysłać skany/zdjęcia odpowiedzi pisanych ręcznie lub dokumenty w Wordzie/Google Docs.