ZADANIE DOMOWE Z DNIA 18 LISTOPADA

Proszę uzupełnić podręcznik “Maja uczy się i bawi”, cześć 1, na stronie nr 47. 

Proszę, aby dzieci przesłuchały kolędę “Dzisiaj w Betlejem”. Będziemy uczyć się 2 zwrotek.