Zadanie domowe na 2 grudnia

Religia 

str.33, ćw.3 i 4 

J.polski 

Przeczytaj dwa opowiadania str. 57 -58 „Chłopiec z pociągu” oraz „ Dzieci wojny „ str. 60,

Gramatyka  
Str.56, ćw. 5 i6 
str. 57, ćw. 7i 8 

Geografia
Mapa hipsometryczna Polski . Materiały do zadania zostały rozdane w klasie ;
Str.26, Ćw 6i7 

Zadanie domowe. Str. 26-27 ćw. 1

 ,