Praca domowa 18/11/2023

PRACA  DOMOWA   18/11/2023

1.JĘZYK  POLSKI- „Uczymy się wyrażać wdzięczność”, str.: 33-36.
-wykonać ćwiczeni 4- 5/str.: 35-36.

2.HISTORIA – „Emigracja po powstaniach”, str.38-43.
-wykonać ćwiczenia: 1-6/str. 44-46.
A: osoby obecne na zajęciach wykonają ćwiczenia na otrzymanych kopiach.
B: osoby nieobecne na zajęciach wykonają ćwiczenia na kartce.

3.RELIGIA
-przypomnieć, trzy dowolne modlitwy, str.174-177.