Religia Klasa II – zadanie domowe na 18 listopada

Katecheza 9.  Pan Jezus uczy nas miłości do rodzicówi wychowawców.
Str. 25 – 27

Przypomnienie:

12 listopada w niedzielę o godz. 10:00 spotkanie z rodzicami w kaplicy oraz poświęcenie książeczek do Pierwszej Komunii św. podczas mszy świętej o godz. 11:00. Dzieci są proszone dołączyć do scholi podczas spotkania.

IV przykazanie Boże youtube:

http://propublico.tv/2022/10/31/przykazania-boze-4-przykazanie-czcij-ojca-swego-i-matke-swoja-635-min/

Piosenka: W imię Ojca I Syna i Ducha
Świętego…
https://www.youtube.com/watch?v=SgTl4c5Ai0k

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

tak można najprościej modlić się do Niego
Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.