Praca domowa z 4 listopada

Religia:

Uczniów, którzy nie zaliczyli modlitwy Wierzę w Boga proszę o nauczenie się na przyszłe zajęcia.

ćw. 1 i 2, str.14

Gramatyka

ćw.11, str.54

ćw.12, str.55

J.polski:

Odpowiedz na pytanie 1 , 3  oraz 7 , str.24, użyj pełnych zdań.

Przygotuj się do dyktanda  z podręcznika na stronie 24. Przepisz dyktando do zeszytu.

Historia:

Korzystając ze słowniczka na str.38  napisz kim jest męczennik oraz podaj imię pierwszego polskiego męczennika .

ćw. 1,2 i 3, str.39

ćw.4, str.40

Ćwiczenia, proszę wydrukuj z podręcznika, nie wolno pisać w książce od historii.

W najbliższą sobotę odbędzie się apel, proszę o dokładne nauczenie się tekstu oraz ćwiczenie piosenki jak najczęściej w domu. Proszę ubierzcie się w  ciemne kolory.

Przypominam o czytaniu po polsku 2 razy w tygodniu po 20 min.