Praca domowa z 4 listopada

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 79-80 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2. Dyktando:

Odróżniamy głoski, część I – poprawić dyktando uzupełniając linijkę poprawnie napisanymi wyrazami 

3. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 98-102

4. Piosenka: 

Nauczyć się śpiewać „Rozkwitały pąki białych róż” – wszyscy są odpowiedzialni za bis

Podkład: https://www.youtube.com/watch?v=bgPAmdsSBGY

Tekst: https://docs.google.com/document/d/1h5aAObDqp_ewJBtlCt1zICRrMyHjVe–qUwG638GbNA/edit