Klasa VIII – zadanie domowe na 4 listopada

Proszę o odrobienie i przyniesienie do klasy zaległych zadań domowych!

Historia

  1. Przeczytaj uważnie podręcznik (lekcja 2, “Polacy podczas okupacji”,str. 37 do końca rozdziału). Napisz 5-10 zdan na temat Akcji Burza:
    1. Czym była Akcja Burza (kto ja zorganizował, w jakim celu)?
    2. Jaki był jej przebieg (podaj minimum dwa przykłady) i jak się zakończyła?
    3. Czy uważasz, że Akcja miała szanse powodzenia? Dlaczego tak/nie?
  2. Przygotujcie się do apelu na 11 listopada!