Religia Klasa II – zadanie domowe na 4 listopada

 1. Lekcja 6 z katechizmu str. 16 – 18
  Jak kochać Boga i ludzi. 10 przykazań Bożych.

 2. Proszę zacząć uczyć dziecko na pamięć po kilka przykazań Bożych.

 3. Obrazki, które dzieci otrzymują podczas lekcji, proszę aby były
  wklejone i pomalowane. Często jest też krótkie streszczenie opowiadania
  z Pisma Świętego to proszę z dzieckiem przeczytać aby zrozumiało jego
  treść.

 4. Przypominam, że następne spotkanie z rodzicami odbędzie się w
  niedzielę 12 listopada o godz. 10:00 rano w kaplicy. Dzieci są proszone
  aby dołączyły się do scholi w tym samym czasie.
  Udział we mszy świętej o godz. 11 rano jest obowiązkowy.  Dzieci będą siedziały w dwóch pierwszych ławkach a rodzice w trzeciej i czwartej za dziećmi.

10 Przykazań Bożych w piosence, oraz ze słowami i obrazkami

1.      https://www.youtube.com/watch?v=c9EBYPdifsw

2.      https://www.youtube.com/watch?v=0U-W5oV9Db8