Zadanie domowe na 11/04/2023 klasa VI

Religia

Odmów jeden dzesiątek różańca 

Dokończ ćw.3 str. 30

J.polski

 Przeczytaj opowiadanie str.24-25”,”Wspomnienia z dzieciństwa”.

zadanie nr 1 str. 26. Bardzo proszę nie pisać w podręcznikach zadanie zapisujemy do zeszytu.


Gramatyka

str.  41, ćw. 6 i 7 

str. 42, ćw. 9

Historia

Naucz się na pamięć trzech pierwszych wersów pieśni „,My, Pierwsza Brygada”, którą będziemy wykonywać na koncercie szkolnym 11 listopada.