PRACA DOMOWA Z 28 PAŹDZIERNIKA

1. Czytanka:

Nauczyć się czytać czytankę na stronach 96-97 i odpowiedzieć na pytania pod czytanką

2. Dyktando:

Głoski miękkie, część II – poprawić dyktando uzupełniając linijkę poprawnie napisanymi wyrazami 

3. Piosenka: 

Nauczyć się śpiewać „Rozkwitały pąki białych róż” – próba w kościele 4 listopada

Podkład: https://www.youtube.com/watch?v=bgPAmdsSBGY

Tekst: https://docs.google.com/document/d/1h5aAObDqp_ewJBtlCt1zICRrMyHjVe–qUwG638GbNA/edit?usp=sharing

4. Ćwiczenia:

Dokończyć strony 49-52 – dla chętnych