praca domowa na 10/28

Religia: codziennie wieczorem odmawiać Chwała Ojcu, na zaliczenie na pamięć 11/18 oraz Ojcze Nasz na zaliczenie jeśli ktoś jeszcze nie zaliczył.

J. polski

Książka czerwona:

str. 11 przeczytać czytankę Ada, Ed i Emma x3 (pomoc nagranie poniżej)

Biała książka uzupełnić nie uzupełnione strony do str. 11 włącznie

Proszę aby każdy uczeń przynosił kredki na zajęcia. W sobotę odbędzie się

Przećwiczyć piosenkę Wojenko, Wojenko link  https://www.youtube.com/watch?v=EJaCorgQK7M