Klasa VIII – zadanie domowe na 28 października

Proszę o odrobienie zaległych zadań domowych!

Historia

  1. Przeczytaj podręcznik (str. 33-37, lekcja 2, “Polacy podczas okupacji”). Biorąc pod uwagę to, czego dowiedziałeś się na dzisiejszej lekcji, oraz co przeczytałeś w podręczniku, napisz 5-10 zdań odpowiadając na pytanie, po której stronie granicy niemiecko-radzieckiej wolałbyś znaleźć się po wrześniu 1939 r. Uzasadnij swoją odpowiedź. Użyj zdań złożonych/ spójników ( “podczas gdy… to…”, “w przeciwieństwie do…”, “chociaż… to…”, “dlatego”, “jednakże”, itp.).